Síla hlasového vyhledávání

Pavel Putna

Hlasové vyhledávání – fenomén poslední doby, který s rostoucími možnostmi a kvalitou moderních technologií a umělé inteligence nabývá stále na větším významu. Vyhledávání hlasem skrze mobilní telefony, chytré hodinky či prostřednictvím speciálních hlasových asistentů každým dnem oslovuje stále nové a nové zájemce, a to kupříkladu i díky tomu, že je oproti textovému vyhledávání přibližně 3x rychlejší. Dá se navíc očekávat, že se tento trend hned tak nezastaví. Smělé, leč reálné prognózy, hovoří o tom, že do 4 let může být až 50 % vyhledávání hlasových.

V ruku v ruce s tím tedy vyvstává otázka, jak optimalizovat webové stránky pro hlasové vyhledávání? Vzhledem k současnému stavu, kdy je největší procento vyhledávání hlasem uskutečňováno pomocí mobilních telefonů, je klíčové prvně přizpůsobit webovou stránku právě pro mobilní zařízení. Důraz by měl být kladen především na to, aby byla při přístupu z mobilu přehledná, responzivní a bezpečná (https).

Co se týče optimalizace samotného obsahu a s ním souvisejícího SEO, tak naprosto zásadní si je uvědomit, že hlasové dotazy, respektive jejich struktura se od těch textových výrazně liší. Jsou totiž o poznání delší, komplexnější a mají logičtější konstrukci. Jako příklad si uveďme situaci, kdy dotyčný hledá pizzerii. Při textovém vyhledávání typicky zadává dotazy typu pizzerie Praha nebo nejlepší pizzerie, při hlasovém vyhledávání pak spíše zazní – „která pizzerie v Praze je nejlepší?“ či „kde se nachází nejbližší pizzerie?“.

Síla hlasového vyhledávání

Hlasové vyhledávání mění pohled (nejen) na klíčová slova

Škála možných hlasových dotazů je však téměř až nevyčerpatelná a dosti závisí i na schopnostech a požadavcích konkrétního hlasového asistenta. Nicméně ke každému klíčovému slovu – ta by měla ideálně kopírovat seznam vašich produktů a služeb, je doporučováno si vydefinovat dotazovací věty, které budou pokrývat ty nejčastější otázky. Postup, jak na to, si ukažme opět na příkladu pizzerie, konkrétně na klíčovém slově pizza. To je třeba zkombinovat s tázacími zájmeny (co, kde, kdy, kdo, proč, jak, jaký).

Výstup slovních spojení, které je pak nutno pro dosažení kýženého efektu jedno po druhém zakomponovat do textů na webu, tedy může vypadat například následovně:

  • Co si dát na pizzu?
  • Kde mohu sehnat nejlepší pizzu?
  • Kdy byla vynalezena pizza?
  • Kdo vymyslel pizzu?
  • Proč je dobré jíst pizzu?
  • Jak se správně jí pizza?
  • Jaká pizza je nejoblíbenější?

Respektování této rady pomůže vašemu webu se udržet na předních místech i v hlasovém vyhledávání. Na webové stránce optimalizované pro hlasové vyhledávání by se dále měly vyskytovat především long-tailové fráze a long-tailová klíčová slova, tedy taková, jež jsou spíše konkrétního charakteru než obecného rázu, ty mají totiž hlasoví asistenti nesmírně v oblibě. Všechny texty se pak snažte psát konverzačně a přirozeně, zapomeňte tedy na přílišnou strojovost.

Sdělte nám Váš názor

Něco kreativního i užitečného ke čtení